Περιγραφή

Κατάλληλο για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.