Περιγραφή

Πάρκο εκπαίδευσης με δυνατότητα αυξομείωσης ωφέλιμου χώρου.