Περιγραφή

Διπλώνει για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.