Περιγραφή

Πληροί τις προϋποθέσεις για ταξίδι με αεροπορικές εταιρείες.