Περιγραφή

Παιχνίδι με ήο κατάλληλο για καθαρισμό δοντιών