Περιγραφή

Διπλώνει και ξεδιπλώνει για εύκολη αποθήκευση.