Περιγραφή

Ο ήχος από το τσαλάκωμα προκαλεί τη φυσική περιέργεια της γάτας.